คำสั่ง บช.ส. ที่ 50/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ