ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง บก.ส.2 มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2565    |    70 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว