ประกาศ บช.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ