กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริจาคโลหิต ของ บช.ส.

วันที่ 17 มีนาคม 2564    |    845 อ่าน

 

 

 17 มี.ค. 64 เวลา 08.30 - 11.00 น. พ.ต.ท.หญิง ปิยะนิตย์  ทิมกลับ สว.ฝอ.บก.ส.2 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ส. ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต โดยมี พ.ต.ต.ภัทรพล วิศวกรภักดี สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ งานธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ  

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง