คำสั่ง บช.ส ที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจช้ันสัญญาบัตร

วันที่ 17 มีนาคม 2564    |    826 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว