ประกาศ บช.ส. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และประเมินข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 22 มกราคม 2564    |    599 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว