ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564    |    574 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว