ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนหาข่าวค้นหาสัญญาณการสื่อสาร โดยวิธีการคัดเลืออก    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ เช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์การเผยแพร่สื่อสาธารณะที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ สตช. โดย กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ เรื่อง ขายทอดตลาด    ดาวน์โหลด
10 รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 โครงการ    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง ทำงานปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (วัชรพล)    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
14 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ตร. ที่ 6/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ สตช. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ตร. ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งไม้กั้นอิเล็กทรอนิคส์ตรวจสอบรถยนต์ เข้า-ออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
18 ประกาศ สตช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ ตร. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารที่ทำการ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    ดาวน์โหลด
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]