ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง บก.ส.2 มีความประสงค์จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง บก.ส.2 มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    ดาวน์โหลด
5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    ดาวน์โหลด
14 ประกาศ ตร.โดย ศพข.บช.ส. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 หน่วยงาน บก.อก.บช.ส. และ บช.ส.    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
18 ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ ตร. โดย บก.ส.2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ห้องรับรอง และ ห้องซักถาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาจ้าง    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 หน่วยงาน บก.อก.บช.ส. และ บช.ส.    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]