ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่าน แชร์

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงของ นรม. สำหรับการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ของ ตร. ครั้งที่ 2/2565

อ่าน แชร์

การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงของ นรม. สำหรับการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ของ ตร. ครั้งที่ 2/2565
การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงของ นรม. สำหรับการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ของ ตร. ครั้งที่ 2/2565
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

อ่าน แชร์

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
นายเซีย ซุน จู เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว และประสานความร่วมมือกับทางสันติบาล

อ่าน แชร์

นายเซีย ซุน จู เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว และประสานความร่วมมือกับทางสันติบาล
นายเซีย ซุน จู เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว และประสานความร่วมมือกับทางสันติบาล
วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครบรอบ 89 ปี ประจำปี 2564

อ่าน แชร์

วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครบรอบ 89 ปี ประจำปี 2564
วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครบรอบ 89 ปี ประจำปี 2564
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อ่าน แชร์

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประชุม ติดตามสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC ป่าไม้ (เชียงใหม่) และ การติดตามความพร้อม ประเมินสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC SME (ภูเก็ต)

อ่าน แชร์

ประชุม ติดตามสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC ป่าไม้ (เชียงใหม่) และ การติดตามความพร้อม ประเมินสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC SME (ภูเก็ต)
ประชุม ติดตามสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC ป่าไม้ (เชียงใหม่) และ การติดตามความพร้อม ประเมินสถานการณ์ การประชุม รมต. APEC SME (ภูเก็ต)
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ

อ่าน แชร์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ
ประชุมเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

อ่าน แชร์

ประชุมเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่าน แชร์

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่าน แชร์

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ว๋อ อัน ต๊วน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจรักษาความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พิธีการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่าน แชร์

พิธีการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
ให้การต้อนรับ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เอกอัครราชทูตฯ สเปน ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่

อ่าน แชร์

ให้การต้อนรับ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เอกอัครราชทูตฯ สเปน ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่
ให้การต้อนรับ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เอกอัครราชทูตฯ สเปน ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ 5/2565

อ่าน แชร์

การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ 5/2565
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ 5/2565
พิธี เคลื่อนย้าย พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับ ณ ที่ตั้งเดิม

อ่าน แชร์

พิธี เคลื่อนย้าย พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับ ณ ที่ตั้งเดิม
พิธี เคลื่อนย้าย พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับ ณ ที่ตั้งเดิม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.

อ่าน แชร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
พิธีเปิดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับ ผบช. และ ผบก. ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่าน แชร์

พิธีเปิดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับ ผบช. และ ผบก. ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีเปิดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับ ผบช. และ ผบก. ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร.(ขับเคลื่อนฯ) ครั้งที่ 185/2565

อ่าน แชร์

การประชุมสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร.(ขับเคลื่อนฯ) ครั้งที่ 185/2565
การประชุมสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร.(ขับเคลื่อนฯ) ครั้งที่ 185/2565
งานพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)

อ่าน แชร์

งานพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)
งานพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)
งานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)

อ่าน แชร์

งานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)
งานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่บุญส่ง พริ้มพราย (มารดา พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ส.)