ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 

การประชุมพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน และอาคารสถานที่ บช.ส.

อ่าน แชร์

การประชุมพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน และอาคารสถานที่ บช.ส.
การประชุมพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน และอาคารสถานที่ บช.ส.
ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2566

อ่าน แชร์

ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2566
ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2566
การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่ใด้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บซ.ส.

อ่าน แชร์

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่ใด้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บซ.ส.
การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่ใด้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บซ.ส.
ประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ประจำเดือน ม.ค. 2566

อ่าน แชร์

ประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ประจำเดือน ม.ค. 2566
ประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ประจำเดือน ม.ค. 2566
ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566

อ่าน แชร์

ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ

อ่าน แชร์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ
การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2566

อ่าน แชร์

การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2566
การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2566
การประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝีกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่าน แชร์

การประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝีกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝีกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้วงการเลือกตั้ง

อ่าน แชร์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้วงการเลือกตั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้วงการเลือกตั้ง
พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. นำคณะผู้บริหาร บช.ส. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่าน แชร์

พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. นำคณะผู้บริหาร บช.ส. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. นำคณะผู้บริหาร บช.ส. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผบ.ตร. เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้ตำรวจครูแม่ไก่นำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ลดความขัดแย้งในสังคม

อ่าน แชร์

ผบ.ตร. เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้ตำรวจครูแม่ไก่นำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ลดความขัดแย้งในสังคม
ผบ.ตร. เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้ตำรวจครูแม่ไก่นำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ลดความขัดแย้งในสังคม
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตาม โครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

อ่าน แชร์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตาม โครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตาม โครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565

อ่าน แชร์

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)

อ่าน แชร์

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2566

อ่าน แชร์

การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/65

อ่าน แชร์

การประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/65
การประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/65
การประชุมคณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565

อ่าน แชร์

การประชุมคณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย

อ่าน แชร์

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย
การประชุมฝ่ายกิจการต่างประเทศ

อ่าน แชร์

การประชุมฝ่ายกิจการต่างประเทศ
การประชุมฝ่ายกิจการต่างประเทศ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ

อ่าน แชร์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ