ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 กฎหมายใหม่ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 3 ฉบับ    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ แก้ไขข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. - ผกก. ในสังกัด บช.ส. ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับรอง สว. - ผกก.ในสังกัดบช.ส.ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4และพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง บช.ส. ที่ 45/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วันเวลาสถานที่สอบผังที่นั่งสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้า สน. หรือหน่วยงานสอบสวน ของ ตร.(ครั้งที่ 2)หน่วยสอบ บช.ส.    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)    ดาวน์โหลด
9 คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 21/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
10 คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 22/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
11 คำสั่ง บช.ส. ที่ 46/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ    ดาวน์โหลด
12 คำสั่ง บช.ส. ที่ 47/2565 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง บช.ส. ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส. ที่ 43/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
15 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ดาวน์โหลด
16 คำสั่ง บช.ส. ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บช.ส. ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 25/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้งานสอบสวน และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้งานสอบสวน (หน่วยทดสอบ บช.ส.) ครั้งที่ 1    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ บช.ส. ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ บช.ส. ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]