ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ บช.ส. ที่ 214/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส. ที่ 215/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง บช.ส. ที่ 215/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการสอบ    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ บช.ส. ที่ 209/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2565    ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง บช.ส. ที่ 192/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ บช.ส. เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
10 คำสั่ง บช.ส. ที่ 182/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
11 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. ในสังกัด บช.ส. ครั้งที่ ๒    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 50/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 51/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
14 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 52/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
15 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 53/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ บช.ส. ที่ 154/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ บช.ส. ที่ 153/2564 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
18 ประกาศ บช.ส. ที่ 152/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ บช.ส. ที่ 151/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ บช.ส. ที่ 147/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]