ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
41 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
42 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2563 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
43 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
44 คำสั่ง บช.ส. ที่ 125/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
45 คำสั่ง บช.ส. ที่ 124/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
46 คำสั่ง บช.ส. ที่ 123/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
47 คำสั่ง บช.ส. ที่ 122/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
48 คำสั่ง บช.ส. ที่ 121/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
49 คำสั่ง บช.ส. ที่ 120/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
50 คำสั่ง บช.ส.ที่ 116/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
51 คำสั่ง บช.ส.ที่ 115/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
52 คำสั่ง บช.ส.ที่ 105/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
53 คำสั่ง บช.ส.ที่ 104/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
54 คำสั่ง บช.ส. ที่ 103/2563 แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
55 คำสั่ง บช.ส. ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
56 ประกาศ บช.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
57 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
58 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป บช.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    ดาวน์โหลด
59 คำสั่ง บช.ส. ที่ 91/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
60 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 > >]