ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
81 คำสั่ง บช.ส. ที่ 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
82 คำสั่ง บช.ส. ที่ 3/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
83 คำสั่ง บช.ส. ที่ 50/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
84 ประกาศ คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
85 คำสั่ง บช.ส. ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
86 คำสั่ง บช.ส. ที่ 167/2562 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
87 คำสั่ง บช.ส. ที่ 157/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
88 คำสั่ง บช.ส. ที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
89 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
90 คำสั่ง บช.ส. ที่ 140/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
91 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
92 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
93 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
94 คำสั่ง บช.ส. ที่ 131/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
95 คำสั่ง บช.ส. ที่ 48/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
96 คำสั่ง บช.ส. ที่ 130/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
97 คำสั่ง บช.ส. ที่ 132/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
98 คำสั่ง บช.ส. ที่ 133/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
99 คำสั่ง บช.ส. ที่ 134/2562 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
100 คำสั่ง บช.ส. ที่ 135/2562 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 > >]