กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 02-2051823, , ,

แฟกซ์: 02 205 1823