ESERVICES

ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

Read Share

ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 และมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ

Read Share

การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 และมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 และมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

Read Share

ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO บช.ส.)

Read Share

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO บช.ส.)
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO บช.ส.)
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บช.ส. ครั้งที่ 1/2563

Read Share

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บช.ส. ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บช.ส. ครั้งที่ 1/2563
การประชุมติดตามการเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ

Read Share

การประชุมติดตามการเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ
การประชุมติดตามการเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read Share

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 11/2562

Read Share

พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 11/2562
พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 11/2562
กีฬาภายใน บช.ส. ประจำปี 2563

Read Share

กีฬาภายใน บช.ส. ประจำปี 2563
กีฬาภายใน บช.ส. ประจำปี 2563
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Read Share

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Read Share

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Read Share

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
จัดเตรียมงานวันเด็ก 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Read Share

จัดเตรียมงานวันเด็ก 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
จัดเตรียมงานวันเด็ก 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
อบรมผู้ใช้งานโครงการปฏิรูประบบข่าวตำรวจสันติบาล

Read Share

อบรมผู้ใช้งานโครงการปฏิรูประบบข่าวตำรวจสันติบาล
อบรมผู้ใช้งานโครงการปฏิรูประบบข่าวตำรวจสันติบาล
บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Read Share

บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 256

Read Share

พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 256
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 256
Subject
1 ประกาศ บก.ส.3 บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563    Download
2 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    Download
3 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    Download
4 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    Download
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง    Download
6 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตัดชุดสูทสากลสีกรมเข้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    Download
7 ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    Download
8 ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1    Download
Subject
1 ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ส.ต.ต.ณัฐพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์
2 คำสั่ง บช.ส. ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    Download
3 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    Download
4 คำสั่ง บช.ส. ที่ 9/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง    Download
5 คำสั่ง บช.ส. ที่ 12/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    Download
6 คำสั่ง บช.ส. ที่ 11/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    Download
7 คำสั่ง บช.ส. ที่ 10/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง    Download
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 3/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    Download